Ubezpieczenia

Co robić, gdy otrzymało się zaniżone odszkodowanie?

Otrzymując odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego można się czasem zdziwić proponowaną kwotą. Część kierowców w takich przypadkach uważa bowiem, że kwota odszkodowania jest zbyt niska, aby wystarczyła do naprawienia pojazdu. Co robić w takich przypadkach?

Czy ubezpieczyciele zaniżają kwotę odszkodowania?

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zaniżone odszkodowania, ponieważ brak na to wiarygodnych danych. Z pewnością jednak niektórzy kierowcy czują się pokrzywdzeni decyzjami ubezpieczyciela.

W przypadku otrzymania odszkodowania zawsze otrzymuje się pismo, z którym warto się dokładnie zapoznać. Znajdują się w nim bowiem kalkulacje szacujące wysokość szkody i odszkodowania.

Dobrze jest więc sprawdzić, czy założenia ujęte w tej kalkulacji są prawidłowe. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na to, czy ubezpieczyciel uwzględnił prawidłową wersję wyposażenia pojazdu, jakie odpisy zostały uwzględnione itp.

Jak złożyć odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego?

Jeżeli ma się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sumy odszkodowania proponowanej przez ubezpieczyciela, to zawsze można złożyć odwołanie. Najlepiej jest to zrobić bez zbędnej zwłoki. W tym celu można uzupełnić wzór takiego odwołania, który dostępny jest w sieci. Uzupełnione i podpisane odwołanie należy zaś wysłać pocztą do zarządu danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Aby takie odwołanie mogło zostać rozpatrzone pozytywnie, to konieczne jest zawarcie w nim odpowiedniego uzasadnienia. W tym celu można posłużyć się np. kosztorysem szkody sporządzonym przez warsztat samochodowy. Pomocne może być także zaciągnięcie opinii prawnej, co jednak oczywiście generuje pewne koszty.

Co jeśli odwołanie nie przyniesie szkody?

Praktyka pokazuje, że złożenie odwołania rzadko kiedy przynosi satysfakcjonujące rozwiązanie. Wtedy to można poprosić o pomoc rzecznika finansowego, którego jednym z celów istnienia jest właśnie wspieranie osób, które uważają, że otrzymały zaniżone odszkodowanie.

Pomoc rzecznika finansowego zwiększa szansę na otrzymanie wyższego odszkodowania. Trzeba jednak pamiętać, że w wielu przypadkach nawet jego wsparcie może okazać się nie wystarczające.

W takich przypadkach można wytoczyć sprawę w sądzie danemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Niestety jest to czasochłonne rozwiązanie, które także nie daje gwarancji sukcesu.

Czy roszczenie o odszkodowanie można sprzedać?

Samodzielna walka z ubezpieczycielem o wyższe odszkodowanie w obecnych realiach często jest trudną sprawą. Dlatego też niektórzy poszkodowani decydują się na sprzedaż swoich roszczeń.

W Polsce zaś można znaleźć wiele firm, które specjalizują się właśnie w tej kwestii. Warto więc rozważyć możliwość skorzystania z ich usług. W tym przypadku trzeba jednak bardzo dokładnie czytać umowę, aby mieć pełną świadomość, co się podpisuje.

bard